ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ถึงท่าเทียบเรือเชียงแสน

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ถึงท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำโขง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 39

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin