ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบก

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบก หมู่ 1 และหมู่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 30

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin