ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบหินทิ้ง

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบหินทิ้งบริเวณ หมู่ 13 บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค.57

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 26

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin