ขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนที่ชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 8 รายการ (3 ม.ค. 57)

ลงวันที่ 3 ม.ค. 57

ขายทอดตลาดพัสดุ

วันที่:19 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin