อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง
เขตท่าเรือกรุงเทพฯ

ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวเกิน
200
250
300
350
400
450
500
565
565
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
26,000
35,000
45,000
52,000
60,000
70,000
76,000
80,000
84,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง
เขตท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต

ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวเกิน
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
738.2
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
12,000
16,000
18,000
23,000
27,000
31,000
32,000
37,000
45,000
55,000
60,000
70,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราการวางเงินมัดจำค่าจ้างนำร่อง
เขตท่าเรือศรีราชา – แหลมฉบัง – เกาะสีชัง

ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
ยาวไม่เกิน
แต่ไม่เกิน
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
1,158
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
ฟุต
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
วางมัดจำ
13,000
18,000
23,000
26,000
30,000
35,000
38,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
75,000
80,000
85,000
95,000
98,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – กรุงเทพฯ
   (1.2 * LOA) + 2 * D * เขต (เขต 1, เขต 2 หรือเขต 3)
สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – ศรีราชา – แหลมฉบัง – สีชัง
   (1.2 * LOA) + 2 * D} / 2)
สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – สัตหีบ – สงขลา – ภูเก็ต
   LOA – 5 * D
สูตรการคิดค่าจ้างนำร่อง – มาบตาพุด
   LOA – 5 * D * 1.1

ตารางแสดงอัตราค่าผ่านเขต แม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา : กองนำร่อง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง 

วันที่:21 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 63

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin