ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  24 ก.พ. 57

654-2_240257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 54

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin