ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  6 มี.ค. 57

808-3_060357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 49

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin