สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ.2015-2025 และการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 61

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin