ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 18/2560 เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

วันที่:23 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:278

ข้อมูลโดย: