ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 206 จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  10 มี.ค. 57

ประกวดซ่อม เรือยนต์ตรวจการณ์ 206.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:139

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin