ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 220 จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  6 มี.ค. 57

808-5_060357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 56

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin