ประกาศประกวดราคา ปี 2555

ประกาศ ณ วันที่
เรื่อง
4 ธ.ค. ๕๕  
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ธ.ค. ๕๕  
ประกวดราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 11,200 หลัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. ๕๕  
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
17 ก.ย. ๕๕  
  ประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
10 ก.ย. ๕๕  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
3 ก.ย. ๕๕  
  ประกวดราคาจ้างเหมาปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ 11,200 หลัก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 ส.ค. ๕๕  
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในกรมเจ้าท่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ส.ค. ๕๕  
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์เจ้าท่า 1301 จำนวน 50 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
23 ส.ค. ๕๕  
  -ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกวิสูตรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2๐ ส.ค. ๕๕  
  ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 10 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓๐ก.ค. ๕๕  
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๐ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑๙ ก.ค. ๕๕  
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม วัดโพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึง สะพานทางหลวง 11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานทางหลวง 11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึง สะพานท่าเดื่อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ถึง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม บ้านสูงเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ถึง สะพานวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ถึง วัดโพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานบ้านท่าเดื่อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึง สะพานรถไฟบ้านปากต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม ปากน้ำแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านวังฟ่อน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม แยกปากคลองบ้านดอนแก้ว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านห้วยหมูเน่า บ้านทุ่งหมอก อำเภอเชียงม่วน จังดวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม บ้านห้วยหมูเน่า บ้านทุ่งหมอก อำเภอเชียงม่วน จังดวัดพะเยา ถึง สะพานบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่น้ำควร บ้านเหล่า ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึง สะพานวัดสุจริตธรรม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถึง วัดศรีดอนชัย ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม วัดศรีดอนชัย ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึง บ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านป่ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่คำมี บ้านสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านหัวดง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม คลองน้ำหัก บ้านปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ถึง สะพานศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาน้ำปี้ บ้านน้ำล้อม ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถึงบ้านปิน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๓ ก.ค. ๕๕  
  -ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓ ก.ค. ๕๕  
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือชลธารานุรักษ์ จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำยม บริเวณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑ สาขาแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
25 มิ.ย. ๕๕  
  -ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่น้ำควร บ้านเหล่า ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึงสะพานวัดสุจริตธรรม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยมปากแม่น้ำหล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านสังฟ่อน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม วัดโพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึง สะพานทางหลวง 11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ถึง วัดโพธิสาร ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานหลวง 11 อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึงสะพานท่าเดื่อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม แยกปากคลองบ้านดอนแก้ว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถึงบ้านห้วยหมูเน่า บ้านทุ่งหมอก อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาน้ำปี้ บ้านน้ำล้อม ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยา ถึง บ้านปิน ตำบลเชียงม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม วัดศรีดอนชัย ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึงบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำ บ้านห้วยหมูเน่า บ้านทุ่งหมอก อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถึงสะพานบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถึงวัดศรีดอนชัย ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานบ้านท่าเดื่อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ถึงสะพานรถไฟบ้านปากด้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านป่ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สาขาแม่คำมี บ้านสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ถึง บ้านหัวดง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม บ้านสูงเม่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ถึงสะพานวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม คลองน้ำหัก บ้านปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ถึงสะพานศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  – ประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม สะพานศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ถึงอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๙ มิ.ย. ๕๕
 
  -ประกวดราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๐ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๘๐๒ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๘ มิ.ย. ๕๕
 
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓๑ พ.ค. ๕๕
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำพอง บ้านปากเปือย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง ถึงบ้านหนองเต่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำปาว บ้านธนบุรี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหว้ดกาฬสินธุ์ ถึงบ้านคุยค้อ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำมูล บ้านทางแยกไทรงาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ถึงบ้านขามขุม ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำมูล ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ ถึงตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศร่องน้ำลำพะเนียง บ้านทานตะวัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ถึงบ้านโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศแม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี ถึงบ้านหนองโป่ง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำวัง อำเภอแม่พริก ถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำชี บ้านบึงโดน ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา (ตอนสทิงพระ-กระแสสินธิ์) ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ถึงตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค. 55
 
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ค. 55
 
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 55
 
  -ยกเลิกประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำปิง, แม่น้ำยม, น้ำแม่แจ่ม,น้ำแม่กวง,แม่น้ำอิง และแม่น้ำยวม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ยกเลิกประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำแควน้อย(พิษณุโลก), แม่น้ำพิจิตร, แม่น้ำวังม้า, แม่น้ำตากแดด, แม่น้ำตาปี, แม่น้ำลี้, แม่น้ำแม่ลาว และแม่น้ำเลย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 เม.ย. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาซื้อเครื่องนำร่องชนิดพกพา จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 เม.ย. 55
 
  -ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดมี 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 212 เรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 214 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 218 จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (ห้วยโสกหิน) หมู่ที่ 2 บ้านด่านใหม่ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 ขอนแก่น และอาคารอยู่อาศัยรวม 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 (ขอนแก่น) และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
27 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด           จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หลักไฟนำร่อง หลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมา หลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ (โครงการที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 147 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 149 จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำชี บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค. 55
 
  -เปลี่ยนแปลงประกาศเชิยชวน ประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำแควน้อย(พิษณุโลก), แม่น้ำพิจิตร, แม่น้ำวังม้า, แม่น้ำตากแดด, แม่น้ำตาปี, แม่น้ำลี้, แม่น้ำลาว และแม่น้ำเลย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำปิง, แม่น้ำยม, น้ำแม่แจ่ม, น้ำแม่กวง, แม่น้ำอิง และแม่น้ำยวม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำเลย บ้านกุดโง้ง ตำบลปากปวน อำเภอสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมระดับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 205 และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 207 จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

-ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบางราพา (Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำปิง, แม่น้ำยม, น้ำแม่แจ่ม, น้ำแม่กวง, แม่น้ำอิง และแม่น้ำยวม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างค่าสำรวจจัดทำแผนที่แสดงความลึกแม่น้ำ (แม่น้ำแควน้อย(พิษณุโลก), แม่น้ำพิจิตร, แม่น้ำวังม้า, แม่น้ำตากแดด, แม่น้ำตาปี, แม่น้ำลี้, แม่น้ำลาว และแม่น้ำเลย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเกาะแต้ว จังหวัดสงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบาย บริเวณบ้านเซ หมู่ที่ 2 วัดท่าวังหลวง
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณวัดอินทราราม
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านต่างๆ ของกรมเจ้าท่า และมาตราฐานความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2555
21 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 55
 
  -เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทเะลร่องน้ำปะนาเระ (Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทเะลร่องน้ำบางมะรวด (Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนราธิวาส(Sand by passing) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบางมะรวด(Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปะนาเระ(Sand by passing) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 302 และเรือเจ้าท่า จ.4 รวม 69 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.27 และเรือเจ้าท่า 227 รวม 64 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.49 และเรือเจ้าท่า 249 รวม 49 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.43 และเรือเจ้าท่า 243 รวม 56 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.405 และเรือเจ้าท่า จ.5 รวม 55 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.11 และเรือเจ้าท่า 211 รวม 77 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.41 และเรือเจ้าท่า 241 รวม 3๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.403 รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสงขลา (ร่องนอก,หน้าท่าเทียบเรือและแอ่งกลับลำเรือ) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ ๒ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.พ. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 ม.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.40๐ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๑2 จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.4๗ และเรือเจ้าท่า ๒๔๗ รวม ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 55
 
  -ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.402 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ม.ค. 55
 
  -ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

วันที่:14 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: