ประกาศประกวดราคา ปี 2556

 

 
ลำดับ
ประกาศ ณ วันที่
เรื่อง
61 10 มี.ค.57
– ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
60 10 มี.ค.57
– ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 141 จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
59 10 มี.ค.57
– ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 333 จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
58 10 มี.ค.57
– ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 222 จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
57 10 มี.ค.57
– ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 206 จำนวน 75 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
56 6 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 220 จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
55 6 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
54 6 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
53 6 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
52 6 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
51 4 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 135 จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
50 4 มี.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 37 จำนวน 91 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
49 27 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 300 รวม 29 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
48 27 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.15 และเรือเจ้าท่า 215 รวม 43 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
47 27 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.6 รวม 60 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
46 27 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.1 และเรือเจ้าท่า 21 รวม 68 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
45 27 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.19 และเรือเจ้าท่า 219 รวม 50 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
44 24 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ที่ 2 , 3 , 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
43 24 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดบางศาลา หมู่ 1 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
42 24 ก.พ.57 – ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
41 21 ก.พ.57 – ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน (สมุทรปราการ สนร.) 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
40 10 ก.พ.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
39 10 ก.พ. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนำร่องศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.33 และเรือเจ้าท่า 233 รวม 104 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.31 และเรือเจ้าท่า 231 รวม 100 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.35 และเรือเจ้าท่า 235 รวม 104 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
38 3 ก.พ. 57 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 2 แห่ง (ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน และท่าเทียบเรือเกาะสมุยที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
37 28 ม.ค. 57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำยม บ้านวังหิน หมู่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
36 28 ม.ค. 57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังห้วยบังฮวก บริเวณวัดมรุกขนคร ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
35 28 ม.ค. 57 – ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะในภูมิภาคประจำปี 2 แห่ง (ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน และท่าเทียบเรือเกาะสมุยที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
34 28 ม.ค. 57 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
33 23 ม.ค. 57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศลำน้ำกุดกุง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
32 16 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบหินทิ้งบริเวณ หมู่ 13 บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31 16 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบก หมู่ 1 และหมู่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 16 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณวัดเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 16 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ หมู่ 12 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำนาทับ (Sand by passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ถึงท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ แม่น้ำลำน้ำมูล (สาขาลำน้ำจักราช) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ 5 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำสะกอม (Sand by passing) จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำสะพานเทียบเรือ รวมบันไดสะพานและเบรคกันคลื่น 2 สะพาน (สมุทรปรากร สนร.) 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญานดาวเทียม(GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 6 ม.ค.57 – ประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกชนิดความถี่เดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 23 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาร่องน้ำกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 23 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 23 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทเะล ร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 23 ธ.ค.56 ์ – ประกวดราจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโป๊ะในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจหยั่งน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 23 ธ.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
7 11 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ 1 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 6 ธ.ค.56 – ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ แขนยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า 164 แรงม้า จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 6 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดนิมมานรดี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 6 ธ.ค.56 – ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองวังโตนด บริเวณหมู่ 3 บ้านหนองคล้า ตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 21 ต.ค.56 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 7 ต.ค.56 – เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบวงจรปิดเพิ่มเติมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 3 ต.ค.56 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:13 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 49

ข้อมูลโดย: