ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 3 และหมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  10 มี.ค. 57

ประกวดราคา_100357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 61

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin