ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.31 และเรือเจ้าท่า 231 รวม 100 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  10 ก.พ. 57

506_10-2-57.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 52

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin