ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 333 จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  10 มี.ค. 57

ประกวดซ่อมเรือยนต์ตรวจการณ์ 333.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 63

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin