คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 340/2560 เรื่อง การแก้ไขรายการในใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2560

วันที่:25 พฤษภาคม 2560

เข้าชม:276

ข้อมูลโดย: