ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 37 จำนวน 91 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่  4 มี.ค. 57

775_57.pdf

วันที่:15 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 49

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin