สอบราคาจ้างรถขุดตักดิน จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ขุดลอกและปรับแต่งในการปฏิบัติงานหน่วยขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ (ดำเนินการเอง) แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสิงห์บุรี-จังหวัดอ่างทอง

ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57

Singburee-Angtong[17-01-5.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin