สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 10 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ. 57

590_190257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin