สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 Watts พร้อมอุปกรณ์ 25 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.พ. 57

664_250257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin