ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 watts พร้อมอุปกรณ์ 25 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.พ. 57

309_040257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin