โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง

ประกาศ ณ วันที่  5 มี.ค.57

พย374_120357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:131

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin