ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องรับ – ส่ง วิทยุชนิดมือถือ จำนวน 50 อัน

ประกาศ ณ วันที่  21 ม.ค. 57

batt50.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin