กรมเจ้าท่า ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

⚓ ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า⚓

กรมเจ้าท่า ร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีไทย
สงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า และนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ 2565 ชาวคมนาคมสืบสานประเพณีไทยวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

โดยร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ และปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม พรหมศร พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและช่วงหยุดยาวที่จะถึงนี้ โดย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ว่าจะทาง บก น้ำ ราง อากาศ รวมทั้งปฏิบัติตนตามมาตรการโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้
———————————————
12 เมษายน 2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
www.md.go.th

วันที่:12 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 444

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่