หน้าแรก

banner-wmd-4-09-66
banner-md
nogift2566-2
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%
banner-06

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 74/2566 กรมเจ้าท่า สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 3)

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่73/2566 สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 2)

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 72/2566 กรมเจ้าท่า สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 1)

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 74/2566 กรมเจ้าท่า สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 3)

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่73/2566 สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 2)

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 72/2566 กรมเจ้าท่า สรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานป้องกันและขจัดมลพิษ กรณีน้ำมันดิบรั่วไหล จากทุ่นผูกเรือของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 1)

รูป ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึง

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูป สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

ข้อมูลกรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
4,780
เดือนนี้
225,477
สัปดาห์นี้
25,482
ทั้งหมด
2,531,816