บริการ E-SERVICE

  Single Window @ Marine Department
  ระบบสอบถามข้อมูลประกาศนียบัตร/ประกาศนียบัตรสุขภาพ/หนังสือคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า
  ระบบใบอนุญาต 285ฯ และระบบ e-PIPO
  ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบริหารงานภูมิสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
  ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมเจ้าท่า
  ระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมด้านความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษทางทะเล เนื่องจากน้ำมันของอนุภูมิภาคอ่าวไทย
  ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ
  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS)
  ระบบงานพัฒนาบุคคล(HRD) กรมเจ้าท่า
  ระบบสืบค้นห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจ้าท่า
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
  ระบบเว็บเมลล์ (MailGoThai)

วันที่:04 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:21416

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin