แผนที่ตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

map02

แผนที่ตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2756 4971-80 โทรสาร : 0 23847063
http://www.mmtc.ac.th

map02

วันที่:18 มกราคม 2557

เข้าชม:693

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin