กรมเจ้าท่าประกาศให้คนนอกเข้าร่วมรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง เรื่องกำหนดอัตราส่วนคนประจำเรือของบุคคลที่มีสัญชาติไทยสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่

กรมเจ้าท่า เชิญผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราส่วนคนประจำเรือของบุคคลที่มี
สัญชาติไทยสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ พ.ศ. …..

 

ซึ่งสามารถเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผ่านระบบ Video Conference ตามลิงค์ https://meet.google.com/fsu-sokc-byr โดยหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
สามารถส่งมาได้ที่ ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ
อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
โทร 02-233-1311- ต่อ 320 โทรสาร 02-639-4767 หรือทางอีเมล์ anusara.y@md.go.th

 

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:510

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)