สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำจันฯ จังหวัดเชียงราย

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 57

252_200257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 46

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin