สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 57

248_180257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:141

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin