สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 57

ศบ8109_210257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 45

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin