ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำสะแทด จ.นครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่  7 ม.ค. 57

satad.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 30

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin