สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 34

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin