ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกลำน้ำยัง จ.กาฬสินธุ์

ประกาศ ณ วันที่  7 ม.ค. 57

Lumnam Young.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin