ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

ประกาศ ณ วันที่  28 ม.ค. 57

Cadi_Yom_River.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin