สถิติการขนส่งสินค้าทางน้ำ ( สต.1) ข้อมูล สถิติข้อมูลกรม
หน้า 2072 จาก 2095
1 2,070 2,071 2,072 2,073 2,074 2,095
หน้าสุดท้าย