กฎกระทรวงฉบับที่ … (พ.ศ.2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 3)

วันที่:19 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:517

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม