การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

 

เอกสารแนบ :

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 

โครงการท่าเรือสินค้าชายฝั่งปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:375

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม