การประชุมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.

 

 

Download: สื่อวิดีทัศน์การจัดประชุมปฐมนิเทศ

 

brochure เจ้าพระยาre
บอร์ดเจ้าพระยาre
infographic เจ้าพระยา

 

วันที่:24 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 110

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม