การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

กำหนดการ
สรุปรายละเอียดโครงการ

วันที่:12 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 266

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม