การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) และประชุมชี้แจงเรื่องเทคนิคและรูปแบบท่าเทียบเรือ (Technical Hearing)

วันที่:15 มิถุนายน 2566

เข้าชม:348

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)

เอกสารแนบ: