การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. ….

การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. …. 

การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือสำหรับเรือโดยสารเดินภายในประเทศ พ.ศ. ….

สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:361

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม