ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร

  • เวทีที่ 1  : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมบังหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • เวทีที่ 2  : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบังหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • เวทีที่ 3  : วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มประมงต้นแบบพื้นบ้านนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • เวทีที่ 1  : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ
    ที่ทำการกลุ่มประมงต้นแบบพื้นบ้านนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

    ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมครั้งที่ 2 (A3) EHIA - ใหม่

                                         

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุม                                      https://m.facebook.com/HomePortAowThai/

เริ่มดาวน์โหลดได้ในวันที่  18 เมษายน 2565

วันที่:08 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 126

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม