พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. … (ฉบับแก้ไขสิงหาคม ๒๕๖๑)

พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. … (ฉบับแก้ไขสิงหาคม ๒๕๖๑)

 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

(ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. … (ฉบับแก้ไขสิงหาคม  ๒๕๖๑)

ตามที่ กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  แนวทางแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ … เพื่อเตรียมการรองรับพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ กรมเจ้าท่า นั้น

กรมเจ้าท่าได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ … ตาม

ข้อคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าวโดยสามารถดาว์นโหลดร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:551

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม