ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดของเรือและลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกสำหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดของเรือและลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกสำหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดของเรือและลักษณะของสิ่งที่จะบรรทุกสำหรับเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ….

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

 

เอกสารแนบ :

ร่างกฎกระทรวงฯ-๑๖-ม.ค.-๖๒_210162-.pdf

 

ร่างกฎกระทรวงฯ ๑๖ ม.ค. ๖๒_210162

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:397

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม