ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และ ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง

ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และ ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง

 

1) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด

2) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : legal@md.go.th

 

เอกสารแนบ :

01. ร่างประกาศล๊อกเรือ ๑๖ ม.ค.๖๒

02.-ร่างประกาศทำอัตลักษณ์เรือ-๑๖-ม.ค.-๖๒.pdf

 

01. ร่างประกาศล๊อกเรือ ๑๖ ม.ค.๖๒

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:366

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม