ร่างพระราชบัญญัติ การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. …

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติ การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. …

เอกสารแนบ :

 ร่างพระราชบัญญัติ การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. …
 ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดรับฟังความคิดเห็น

 

ร่างพระราชบัญญัติ การป้องกันมลพิษทางทะเลฯ

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:522

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม