(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ….

วันที่:16 ธันวาคม 2565

เข้าชม:730

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม