(ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ พ.ศ. ….

วันที่:03 สิงหาคม 2566

เข้าชม:319

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม